הרב משה מרדכי קארפ שליט”א

Harav M.M. Karp Shlita is one of the leading Rabbonim and Poskim in Kiryat Sefer. He has published several Seforim including הלכות שבת בשבת וחג בחג, משמרת מועד ועוד that have gained much acclaim in the world of Torah and Halacha.

Click here to view full-screen

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download File.