גופו דומה לים – The Green Surface of the Murex
גופו דומה לים – The Green Surface of the Murex
גופו דומה לים – The Green Surface of the Murex
גופו דומה לים – The Green Surface of the Murex
נרתיקו גדל עמו – The shell grows with it
Size average of Murex (cm)
Can you tell which are the rocks and which are the murex?
Can you tell which are the rocks and which are the murex?
Chilazon climbing the wall
Chilzonos climbing up the wall and each other
Chilzonos climbing up the wall and each other
Can you find the small murices?
גופו דומה לים – The Green Surface of the Murex
גופו דומה לים – The Green Surface of the Murex
גידים ועצמות
גידים ועצמות