הרב משה שטרנבוך שליט”א

הרב משה שטרנבוך שליט”א

הרב משה שטרנבוך שליט”א Rav Moshe Shternbuch Shlita was the Rav of Johanesburg, and is currently the ראב”ד of the בד”ץ עדה חרדית. תשובות והנהגות חלק ד הסכמת הגר”מ שטרנבוך לתכלא דחלזון Responses: דע מה שתשיב מכתב הרב גרשון מלצר להרב משה...
Copy Link Here: