הרב שלמה מחפוד שליט״א

Harav Shlomo Machpud heads the ‘Yoreh Deah Badatz’ kashrut agency and is unquestionably an accomplished Talmid Chacham